Yenilikçi İlaçlar
Sempozyumu

7 Aralık 2022

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü M Salonu

Tıp alanındaki gelişmeler son derece hızlı ve artan bir ivmeyle devam ediyor. Tıpta yaşanan bu gelişmeler insan yaşamının daha uzun ve kaliteli olmasına da hizmet ediyor. Bilimsel araştırmalar sürekli olarak yeni veriler ortaya koyarak hastalıkların tedavisine yönelik çözümler üretilmesini sağlıyor, karşılanmamış tedavi ihtiyaçlarına çare oluyor. Hızla değişen dünyada gelecek de aynı hızla şekilleniyor. AIFD, hızla değişen bu ortamda Türkiye’deki hastaların hızlı ve kolay şekilde etkili, güvenli ve kaliteli yenilikçi ilaçlara ve yeni tedavilere erişimini sağlamak için çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu’nda, başarılı sağlık inovasyon ekosisteminden ilaç finansman modellerine, hasta ve hekim derneklerinin karar alma mekanizmalarındaki rolünden yakın gelecekte pek çok endikasyonda hayatımıza girmeye aday olan ileri tıbbi tedavi ürünlerine kadar birbirinden değerli pek çok konuya değineceğiz. Alanında uzman konuşmacılarımızdan son derece kıymetli bilgileri dinleme fırsatını elde edeceğiz. Bu bilgiler doğrultusunda belki aklımızda farklı sorular belirecek, sonrasında o sorulara çözümler arayacağız. Gelişime açık olduğumuz ve merakımızı canlı tuttuğumuz sürece çözümler üretebilir ve ilerleme kaydedebiliriz. Tüm bu konuların etkin şekilde ele alınacağı Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu’nda görüşmek üzere. 

Tıp alanındaki gelişmeler son derece hızlı ve artan bir ivmeyle devam ediyor. Tıpta yaşanan bu gelişmeler insan yaşamının daha uzun ve kaliteli olmasına da hizmet ediyor. Bilimsel araştırmalar sürekli olarak yeni veriler ortaya koyarak hastalıkların tedavisine yönelik çözümler üretilmesini sağlıyor, karşılanmamış tedavi ihtiyaçlarına çare oluyor. Hızla değişen dünyada gelecek de aynı hızla şekilleniyor. AIFD, hızla değişen bu ortamda Türkiye’deki hastaların hızlı ve kolay şekilde etkili, güvenli ve kaliteli yenilikçi ilaçlara ve yeni tedavilere erişimini sağlamak için çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu’nda, başarılı sağlık inovasyon ekosisteminden ilaç finansman modellerine, hasta ve hekim derneklerinin karar alma mekanizmalarındaki rolünden yakın gelecekte pek çok endikasyonda hayatımıza girmeye aday olan ileri tıbbi tedavi ürünlerine kadar birbirinden değerli pek çok konuya değineceğiz. Alanında uzman konuşmacılarımızdan son derece kıymetli bilgileri dinleme fırsatını elde edeceğiz. Bu bilgiler doğrultusunda belki aklımızda farklı sorular belirecek, sonrasında o sorulara çözümler arayacağız. Gelişime açık olduğumuz ve merakımızı canlı tuttuğumuz sürece çözümler üretebilir ve ilerleme kaydedebiliriz. Tüm bu konuların etkin şekilde ele alınacağı Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu’nda görüşmek üzere.

Dr. Mete Hüsemoğlu

 

Sempozyum Programı

AÇILIŞ

09:00 – 09:45

Kahvaltı ve Basın Görüşmeleri

10:00 – 10:30

Açılış Konuşmaları

PANEL 1: BAŞARILI SAĞLIK İNOVASYON EKOSİSTEMİ – Moderatör: Dr. Mete Hüsemoğlu

10:30 – 10:50

İlaç Değer Zinciri

Dr. Mete Hüsemoğlu

10:50 – 11:10

İlaçta Fikri Mülkiyet Hakları ve Veri Koruması: İlaç İnovasyonu için Anahtar

Fredrik Erixon

11:10 – 11:30

Klinik Araştırmalar

Prof. Dr. İrfan Çiçin

11:30 – 11:50

İlaç İnovasyonunda Yeni Aktörler: Start-up’lar, Melek Yatırımcılar

Ufuk Eren

11:50 – 12:05

Kahve Molası

PANEL 2: YENİLİKÇİ İLAÇLARA ERİŞİM – Moderatör: Prof. Dr. Bülent Gümüşel

12:05 – 12:25

Yenilikçi İlaçlara Erişimde Neredeyiz? W.A.I.T Anketi
Dr. Ümit Dereli

12:25- 12:45

İlaç Finansman Modelleri

Mihai Rotaru

12:45 – 13:05

Türkiye’de yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

Prof. Dr. Hakan Ergün

13:05 – 13:25

İlaçlar için Maliyet-Etkililik Analizinin Uygulanması ve Ulusal Maliyet Etkililik Eşiği Belirlenmesi

Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk

13:25 – 14:25

Öğlen Yemeği

PANEL 3: YENİLİKÇİ TEDAVİLERE ERİŞİM KARARINDA HEKİM ve HASTA DERNEKLERİNİN ROLÜ
Moderatör: Prof. Dr. Serhat Ünal

14:25 – 14:45

Hekim Derneklerinin Karar Alma Süreçlerindeki Rolü

Prof. Dr. Serhat Ünal

14:45 – 15:05

Hasta Derneklerinin Karar Alma Süreçlerindeki Rolü

Dr. Belma Kurdoğlu

15:05 – 15:25

Avrupadaki Mevcut Uygulamalar

EFPIA/ IFPMA

UYDU SEMPOZYUMU

15:25 – 16:05

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

16:05 – 16:25

Kahve Molası

PANEL 4: İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ (İTTÜ) – Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

16:25 – 16:45

İTTÜ’de Regülasyon ve Analiz
Kowid Ho

16:45 – 17:05

Araştırmacı Deneyimi
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

17:05 – 17:25

İTTÜ’lere Farklı Bir Bakış
Alexander Seyf

17:25 – 17:30

Kapanış

Yenilikçi İlaç Demek
Hepimiz İçin Umut Demek

Dünyada binlerce hastalık, yüz milyonlarca kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Bilim insanları geliştirdikleri yenilikçi yaklaşım ve tedavilerle insan ömrünü ve kalitesini artırmak için çalışıyor.

İletişim Formu

İletişim Bilgileri

Adres:
Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Kampüsü M Salonu
Mail Adresi:
events@aifd.org.tr